Adkomst og parkering

Deltagere og tilskuere kan parkere på Os videregående skole. Vi ønsker at flest mulig kjører via Industrivegen fra rundkjøringen ved Uno-X bensinstasjonen og deretter tar til høyre inn til Kolskogheiane. Det vil bli skiltet til parkering og vi vil også ha parkeringsvakt tilstede. Det er viktig at man ikke velger å kjøre inn via Ulvenvegen for å unngå konflikt med syklister som allerede er i løypen.

parkering

Fra Os videregående skole kommer man til stevneområdet via grusvei som vist på kartet over.