Registrer deg som frivillig!

Os triathlon er et non-profit arrangement som er helt avhengig av frivillige for å få gjennomført konkurransen. Vi setter stor pris på hvis du kan sette av noen timer og bidra som funksjonær!

Instrukser samt utstyr vil bli utlevert i startområdet. Nærmere informasjon om møtetidspunkt etc, vil bli tilsendt på epost. 

Vi har behov for folk til rigging lørdagen før stevnet, vakter under stevnet samt rydding umiddelbart etter.