Vanntemperaturen

vanntemp-010916Vanntemperaturen ble i dag målt til 14 grader. Dette betyr at det er obligatorisk å bruke våtdrakt (reglene fra Norges triatlonforbund innskjerpet siste året).

Været er i bedring. Det er meldt mindre vind og høyere temperaturer!