Vi trenger frivillige!

For å kunne arrangere Os triathlon har vi stort behov for frivillige. Dersom du kan avse noen timer på stevnedagen søndag 6. september, eller dagen før, lørdag 5. september så setter vi stor pris på om du vil melde deg som frivillig.

Oppgaver vil variere fra trafikkvakt, rigging og rydding, hjelpe til med registrering av deltagere, vakt i kajakk eller båt, utdeling av premier osv.

Stevnekomiteen jobber med å få til unike gaver til frivillige. Hva dette blir vil vi komme tilbake til så snart som mulig.